Horrific Development

Software is bad.

mastodon
Ruby 0 0

Horrific.Dev's fork of the Mastodon project, hosted @ is.a.horrific.dev.

Последна модификация преди 4 месеца

The website for Horrific Development.

Последна модификация преди 4 месеца

hosting
Kotlin 0 0

(work-in-progress) Hosting & automation server for horrific.dev

Последна модификация преди 8 месеца

A collection of scripts & documentation for HorrificDev hosting.

Последна модификация преди 8 месеца

Участници