Horrific Development

Software is bad.

The website for Horrific Development.

Uppdaterad 4 månader sedan

mastodon
Ruby 0 0

Horrific.Dev's fork of the Mastodon project, hosted @ is.a.horrific.dev.

Uppdaterad 9 månader sedan

hosting
D 0 0

A collection of scripts & documentation for HorrificDev hosting.

Uppdaterad 10 månader sedan

Personer