Horrific Development

Software is bad.

mastodon
Ruby 0 0

Horrific.Dev's fork of the Mastodon project, hosted @ is.a.horrific.dev.

Uppdaterad 4 månader sedan

The website for Horrific Development.

Uppdaterad 4 månader sedan

hosting
Kotlin 0 0

(work-in-progress) Hosting & automation server for horrific.dev

Uppdaterad 8 månader sedan

A collection of scripts & documentation for HorrificDev hosting.

Uppdaterad 8 månader sedan

Personer