A multiplatform pixel art graphics library, with fun lighting effects. WIP.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
James Fenn f4b46a46ac fix some lighting glitches & edge cases před 2 týdny
android-sample rename packages, fullscreen jframe před 9 měsíci
dungeon fix some lighting glitches & edge cases před 2 týdny
example-swing fix some lighting glitches & edge cases před 2 týdny
gradle/wrapper update example package před 1 měsícem
.gitignore update example package před 1 měsícem
README.md add readme před 9 měsíci
build.gradle various performance fixes před 3 týdny
gradle.properties Initial commit před 1 rokem
gradlew Initial commit před 1 rokem
gradlew.bat Initial commit před 1 rokem
settings.gradle update example package před 1 měsícem

README.md

DungeonGL Discord

A multiplatform pixel art graphics library, with fun lighting effects. WIP.