Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
James Fenn 3b48c9ea1a various changes 2 miesięcy temu
android-sample rename packages, fullscreen jframe 2 miesięcy temu
dungeon various changes 2 miesięcy temu
example-swing various changes 2 miesięcy temu
gradle/wrapper Initial commit 1 rok temu
.gitignore Initial commit 1 rok temu
README.md add readme 2 miesięcy temu
build.gradle create API, jvm implementation 2 miesięcy temu
gradle.properties Initial commit 1 rok temu
gradlew Initial commit 1 rok temu
gradlew.bat Initial commit 1 rok temu
settings.gradle change module to kotlin-multiplatform 2 miesięcy temu

README.md

DungeonGL Discord

A multiplatform pixel art graphics library, with fun lighting effects. WIP.