A multiplatform pixel art graphics library, with fun lighting effects. WIP.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
James Fenn f4b46a46ac fix some lighting glitches & edge cases 2 tygodni temu
android-sample rename packages, fullscreen jframe 9 miesięcy temu
dungeon fix some lighting glitches & edge cases 2 tygodni temu
example-swing fix some lighting glitches & edge cases 2 tygodni temu
gradle/wrapper update example package 1 miesiąc temu
.gitignore update example package 1 miesiąc temu
README.md add readme 9 miesięcy temu
build.gradle various performance fixes 3 tygodni temu
gradle.properties Initial commit 1 rok temu
gradlew Initial commit 1 rok temu
gradlew.bat Initial commit 1 rok temu
settings.gradle update example package 1 miesiąc temu

README.md

DungeonGL Discord

A multiplatform pixel art graphics library, with fun lighting effects. WIP.