A multiplatform pixel art graphics library, with fun lighting effects. WIP.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
James Fenn f4b46a46ac fix some lighting glitches & edge cases 1 vecka sedan
android-sample rename packages, fullscreen jframe 9 månader sedan
dungeon fix some lighting glitches & edge cases 1 vecka sedan
example-swing fix some lighting glitches & edge cases 1 vecka sedan
gradle/wrapper update example package 4 veckor sedan
.gitignore update example package 4 veckor sedan
README.md add readme 9 månader sedan
build.gradle various performance fixes 3 veckor sedan
gradle.properties Initial commit 1 år sedan
gradlew Initial commit 1 år sedan
gradlew.bat Initial commit 1 år sedan
settings.gradle update example package 4 veckor sedan

README.md

DungeonGL Discord

A multiplatform pixel art graphics library, with fun lighting effects. WIP.