A multiplatform pixel art graphics library, with fun lighting effects. WIP.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
James Fenn f4b46a46ac fix some lighting glitches & edge cases 1 hafta önce
android-sample rename packages, fullscreen jframe 9 ay önce
dungeon fix some lighting glitches & edge cases 1 hafta önce
example-swing fix some lighting glitches & edge cases 1 hafta önce
gradle/wrapper update example package 4 hafta önce
.gitignore update example package 4 hafta önce
README.md add readme 9 ay önce
build.gradle various performance fixes 3 hafta önce
gradle.properties Initial commit 1 yıl önce
gradlew Initial commit 1 yıl önce
gradlew.bat Initial commit 1 yıl önce
settings.gradle update example package 4 hafta önce

README.md

DungeonGL Discord

A multiplatform pixel art graphics library, with fun lighting effects. WIP.