A multiplatform pixel art graphics library, with fun lighting effects. WIP.
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
James Fenn f4b46a46ac fix some lighting glitches & edge cases 1 тиждень тому
android-sample rename packages, fullscreen jframe 9 місяці тому
dungeon fix some lighting glitches & edge cases 1 тиждень тому
example-swing fix some lighting glitches & edge cases 1 тиждень тому
gradle/wrapper update example package 4 тижднів тому
.gitignore update example package 4 тижднів тому
README.md add readme 9 місяці тому
build.gradle various performance fixes 3 тижднів тому
gradle.properties Initial commit 1 рік тому
gradlew Initial commit 1 рік тому
gradlew.bat Initial commit 1 рік тому
settings.gradle update example package 4 тижднів тому

README.md

DungeonGL Discord

A multiplatform pixel art graphics library, with fun lighting effects. WIP.