The source code of my personal website! https://jfenn.me/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
James Fenn 2b723bb607 Merge branch 'develop' 5 miesięcy temu
_data add AndroidUtils for docs generation 10 miesięcy temu
_includes add more tags to redirect page 1 rok temu
assets update post markup/formatting 10 miesięcy temu
blog Merge branch 'develop' 5 miesięcy temu
meta add version number to cache names 1 rok temu
pages switch/update social links 11 miesięcy temu
projects fix urls, text-shadow color 1 rok temu
redirects fix redirect url issues 10 miesięcy temu
.eleventy.js small fixes 11 miesięcy temu
.gitignore huge changes to project pages 1 rok temu
Makefile reorganize stuff 1 rok temu
favicon.ico lots of metadata things 1 rok temu
package.json update css version; remove now-unnecessary theme override 10 miesięcy temu
resume.pdf update info 1 rok temu
resume.svg update info 1 rok temu