The source code of my personal website! https://jfenn.me/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
James Fenn 1fa9b08f15 fix typo 1 tydzień temu
_data add AndroidUtils for docs generation 4 tygodni temu
_includes add more tags to redirect page 2 miesięcy temu
assets update post markup/formatting 4 tygodni temu
blog fix typo 1 tydzień temu
meta add version number to cache names 3 miesięcy temu
pages switch/update social links 1 miesiąc temu
projects fix urls, text-shadow color 3 miesięcy temu
redirects fix redirect url issues 1 miesiąc temu
.eleventy.js small fixes 2 miesięcy temu
.gitignore huge changes to project pages 4 miesięcy temu
Makefile reorganize stuff 4 miesięcy temu
favicon.ico lots of metadata things 4 miesięcy temu
package.json update css version; remove now-unnecessary theme override 1 miesiąc temu
resume.pdf update info 3 miesięcy temu
resume.svg update info 3 miesięcy temu