The source code of my personal website! https://jfenn.me/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
James Fenn 17e3452ea8 update 11ty version, add nvmrc 1 dag sedan
_data update 11ty version, add nvmrc 1 dag sedan
_includes update 11ty version, add nvmrc 1 dag sedan
assets update post markup/formatting 10 månader sedan
blog Merge branch 'develop' 5 månader sedan
meta add version number to cache names 1 år sedan
pages update 11ty version, add nvmrc 1 dag sedan
projects fix urls, text-shadow color 1 år sedan
redirects fix redirect url issues 10 månader sedan
.eleventy.js update 11ty version, add nvmrc 1 dag sedan
.gitignore huge changes to project pages 1 år sedan
.nvmrc update 11ty version, add nvmrc 1 dag sedan
Makefile update 11ty version, add nvmrc 1 dag sedan
favicon.ico lots of metadata things 1 år sedan
package-lock.json update 11ty version, add nvmrc 1 dag sedan
package.json update 11ty version, add nvmrc 1 dag sedan
resume.pdf update info 1 år sedan
resume.svg update info 1 år sedan