The source code of my personal website! https://jfenn.me/
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 
James Fenn 17e3452ea8 update 11ty version, add nvmrc 1 gün önce
_data update 11ty version, add nvmrc 1 gün önce
_includes update 11ty version, add nvmrc 1 gün önce
assets update post markup/formatting 10 ay önce
blog Merge branch 'develop' 5 ay önce
meta add version number to cache names 1 yıl önce
pages update 11ty version, add nvmrc 1 gün önce
projects fix urls, text-shadow color 1 yıl önce
redirects fix redirect url issues 10 ay önce
.eleventy.js update 11ty version, add nvmrc 1 gün önce
.gitignore huge changes to project pages 1 yıl önce
.nvmrc update 11ty version, add nvmrc 1 gün önce
Makefile update 11ty version, add nvmrc 1 gün önce
favicon.ico lots of metadata things 1 yıl önce
package-lock.json update 11ty version, add nvmrc 1 gün önce
package.json update 11ty version, add nvmrc 1 gün önce
resume.pdf update info 1 yıl önce
resume.svg update info 1 yıl önce